/
Projekty unijne

Projekty unijne

ARCHIMEDES” SP. Z O.O.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnych syntetycznych taśm transportowych dla zastosowań w zautomatyzowanych systemach transportu wewnętrznego”.

Celem projektu jest opracowanie taśm przenośnikowych dla systemów transportu wewnętrznego (w tym do transportu żywności) na bazie litych materiałów syntetycznych z aplikacjami na powierzchni w formie specjalizowanych zabieraków i band bocznych. Rozwiązanie to odpowiada na obecne problemy.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu są prace B+R dot. opracowania taśm przenośnikowych dla systemów transportu wewnętrznego na bazie litych materiałów syntetycznych z aplikacjami na powierzchni w formie specjalizowanych zabieraków i band bocznych. Opracowana technologia zapewni niezawodność i zgodność z wytycznymi niezależnych organizacji dbających o bezpieczeństwo urządzeń w przetwórstwie żywności.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjnego i znaczenia działalności B+R w spółce ARCHIMEDES poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych syntetycznych taśm transportowych dla zastosowań w zautomatyzowanych systemach transportu wewnętrznego. Projekt obejmuje prowadzenie prac B+R przez Archimedes, które zwiększą aktywność w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Prace zakończą się wdrożeniem produktu do oferty.

Dofinansowanie projektu z UE: 300 755,45 zł

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 2020-1

Zapytanie dotyczy zakupu urządzenia do cięcia taśm w ramach projektu: „Opracowanie innowacyjnych syntetycznych taśm transportowych dla zastosowań w zautomatyzowanych systemach transportu wewnętrznego”. Specyfikacja oraz wszelkie informacje na temat zapytania ofertowego znajdują się w plikach poniżej (w sekcji Dokumenty do pobrania):

20200303-Urządzenie do cięcia taśm.pdf

20200303-Urządzenie do cięcia taśm.docx

Zamawiający Archimedes Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup urządzenia do cięcia taśm w ramach Projektu pn. „Opracowanie innowacyjnych syntetycznych taśm transportowych dla zastosowań w zautomatyzowanych systemach transportu wewnętrznego.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dokumentacja postępowania składa się z trzech dokumentów:

Protokołu z wyboru ofert (w sekcji Dokumenty do pobrania):
20200312-Archimedes-ZO2020-1-Protokół.pdf

Informacji o wyniku postępowania ofertowego oraz wyborze przez zamawiającego najkorzystniejszej oferty (w sekcji Dokumenty do pobrania):
20200312-Archimedes-ZO2020-1-Wybór oferty.pdf

Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty (w sekcji Dokumenty do pobrania):
20200312-Archimedes-ZO2020-1-Oświadczenie.pdf

Dokumenty do pobrania:


ARCHIMEDES” SP. Z O.O.

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego zautomatyzowanego procesu Fabrykacji modułowych taśm transportowych z użyciem cobota”.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego procesu produkcji modułowych taśm przenośnikowych z użyciem robota współpracującego z człowiekiem, cobota.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjnego i znaczenia działalności B+R w spółce ARCHIMEDES poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji modułowych taśm przenośnikowych z użyciem cobota. Taśmy modułowe są niezastąpione wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dostęp środków myjących do konstrukcji transportera oraz w przenośnikach zawierających łuki (zakręty). Uszkodzenie taśmy modułowej wiąże się z kosztami jej wymiany oraz z kosztami zastoju w produkcji. Dlatego tak ważne dla klientów spółki są: niezawodność i trwałość taśmy, a także b. szybki czas jej dostawy. Projekt obejmuje prowadzenie prac B+R przez Archimedes, które zwiększą aktywność w zakresie działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa. Prace zakończą się wdrożeniem procesu w przedsiębiorstwie. W wyniku wsparcia nastąpi wzmocnienie konkurencyjności firmy z terenu woj. kuj-pom.

Przedmiotem projektu są prace B+R dot. opracowania innowacyjnego procesu produkcji modułowych taśm przenośnikowych z użyciem robota współpracującego z człowiekiem – cobota. Nowa technologia pozwoli dostarczać taśmy modułowe do produkcji urządzeń (pierwszy montaż) oraz na potrzeby utrzymania ruchy (drugi montaż) w dużo krótszym czasie i trwalsze. To najważniejsze aspekty dla obecnych i potencjalnych klientów.

Dofinansowanie projektu z UE: 304 021 ,56 zł

Dokumenty do pobrania:

Partnerzy

Zamknij menu

Wyszukiwarka produktów

Start typing and press Enter to search

Twoja lista produktów do zapytania

Nie dodałeś jeszcze żadnego produktu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapisz się do naszego newslettera!